En digital plattform för dokumentation och kommunikation i förskolan

Välkommen att ta del av ditt barns lärande och utveckling. I den digitala plattformen Unikum samlas urval av den pedagogiska dokumentationen för ditt barn och barngruppen.

Här kommer på sikt även finnas information och underlag för utvecklingssamtal. Plattformen är ett stöd för personal, barn och vårdnadshavare att samarbeta kring strävansmålen i förskolans läroplan.
För att logga in i plattformen använder du din e-legitimation.
Inloggning sker via länken nedan. Du ska klicka på vårdnadshavare och sedan välja inloggningsmetod.

Logga in

Användarstöd för vårdnadshavare
Här hittar du filmer och annat stödmaterial för föräldrar
Unikums hjälpsidor

 

 

22 maj 2017